Záruční podmínky

Záruční podmínky

1. Výrobce se zaručuje, že nové kolo nebo rámová sada nemá výrobní ani materiálové vady.

2. Dovozce se zaručuje, že jízdní kolo Pardus s řádným výrobním číslem odpovídá technickým předpisům a normám.

3. Záruka se vztahuje na vady kola a/ nebo jeho části v okamžiku převzetí kupujícím.

4. Zákonná záruční doba je 2 roky od data prodeje prvnímu uživateli/ majiteli a během této doby je přenosná na dalšího majitele.

5. Záruky jsou platné pouze tehdy, bylo-li kolo odborně sestaveno a připraveno k jízdě dovozcem. 

6. Kolo je složitý technický výrobek, který vyžaduje pravidelnou odbornou péči. Provozování kola za ztížených podmínek /prach, déšť, agresivní jízda, závody, bláto/ snižuje životnost. V těchto případech je tedy nutná častější údržba.

7. Doporučuje se provádět údržbu/ opravy v odborném servisu.

8. Za veškeré seřízení kola v záruční době se platí.

9. Zahájení reklamace je na základě dokladu o koupi.

10. Kolo musí být předloženo k reklamaci u dovozce.

11. Kolo musí být v původní barvě a laku.

12. V případě reklamace je požadováno doložení odborného servisu kola alespoň 1 x ročně.

13. V případě uznání reklamace se dovozce zavazuje opravit nebo vyměnit vadné součásti za novou nebo jinou s podobnými technickými parametry. Vzhledem k mnoha barevným provedením nemůžeme zaručit původní barvu.

14. Jediným arbitrem rozhodujícím ve věci oprávněnosti reklamace komponent je zastoupení výrobce tohoto komponentu (např. Shimano atp.).

Výluky ze záruky

Záruku nelze uplatnit v těchto případech:

1. Vady a poškození vzniklá v důsledku nevhodného způsobu použití, necitlivého zacházení, nedostatku údržby nebo neodborné opravy /např. deformace vodítek měniče a přesmykače, sedlovky, rozpojení a zkroucení řetězu vlivem špatného řazení, vytržené závity, koroze a oxidace, ztráta funkce hydraulických systémů kvůli špatnému druhu kapaliny, vrypy do lakovaných ploch, zkroucení středové osy, prasknutí sedlové trubky rámu následkem sedlovky vysunuté více než je značka max, deformace brzdých ploch karbonových ráfků v důsledku přehřátí nevhodným brzdným stylem/.

2. Veškerá mechanická poškození, která jsou důsledkem pádů, přetížení /např. deformace rámu, vidlic, ráfků, řídítek, představců, sedlovek, ližin sedla, klik, středových os, poškození potahu sedla, proražení rámu nárazem, prasknutí rámů v důsledku nepředpokládaného směru namáhání, poškození kostry pláště ostrým předmětem/.

3. Mechanické poškození vzniklé nadměrnou silou nebo nedodržením maximálních povolených utahovacích momentů /přetažení objímek karbonových komponent – sedlovek, řídítek, představců atp./

4. Běžné opotřebení provozem /např. vůle v ložiscích, rýhy, vrypy, opotřebení brzdných ploch ráfků, protažení řetězu, opotřebení převodníku a kazety v důsledku použití vytaženého řetězu.

5. Ztráta dílů díky uvolnění spojovacích prvků /např. při montáži bez použití tmelu loctite během servisu/.

6. Seřízení mechanizmů kola /např. nastavení měniče a přesmykače, seřízení vůlí nábojů, hlavového složení, rozcentrování kol/.

7. Záruka se nevztahuje na drobné díly, které v závislosti na podmínkách provozu mohou podléhat velmi častému opotřebení (brzdné špalky, niple, lanka, dráty, rukojetě).

Zánik záruky

Záruka zaniká:

1. Nepředložení dokladu o koupi.

2. Uplynutí záruční doby.

3. Neuskutečnění prohlídky v předepsaném termínu.

4. Pokud nebyla záruka uplatněna ihned po zjištění závady.

5. Modifikace kola a jeho částí.

6. Nesprávná obsluha, použití.

7. Nedostatečná údržba, nedodržení servisních intervalů.

8. Umývání kola vysokotlakým zařízením nebo agresivním čisticím prostředkem.

9. Nevhodné uskladnění /vlhké místo, agresivní vlivy/.

10. Účast při nehodě.

11. Poškození karbonových rámů a komponent vystavených intenzivnímu tepelnému záření.

Servisní interval: kompletní odborný servis min. 1x ročně

Upozornění

Kolo není určeno k provozu na pozemních komunikacích. Pokud bude takto užíváno musí být dovybaveno podle aktuálních obecně závazných právních předpisů (viz zákon 56/2001 Sb. A vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb. A jejich novelizace). Kolo není určeno dětem do 14 let na hraní.

Výrobce ani dovozce nenesou žádnou zodpovědnost za škodu nebo zranění vzniklá v souvislosti s používáním jízdního kola.

Montáž příslušenství na karbonové komponenty včetně rámů kol je z důvodu vlastností karbonu nežádoucí a může vést ke zranění nebo smrti. Karbonové komponenty mají za cíl snížení hmotnosti kola a proto se nepředpokládá např. montáž dětských sedaček a přívěsných vozíků na rám kola atp.

Uživatelská příručka ke kolu je obecným návodem a nemůže pokrýt všechny požadavky na informace. Vždy nás můžete kontaktovat. 

Pěknou jízdu na kolech Pardus!

Výrobce:

Shandong Taishan, Ruibao Composite Material Co.,LTD., High&New Technology Development Zone (West of No.4 Road) Laoling City Shandong China

Dovozce:

Equinox Europe, s.r.o., Karásek 2121/11, 62100 Brno, 00420 732 654 969, info@equator-cycling.com

Nechte nám kontakt.
ozveme se vám.

Zadejte Váš platný telefon
Formulář byl odeslán. Budeme vás kontaktovat.

Milan Šimek

Ředitel Equinox Europe, s.r.o. a bývalý závodník